اطلاعیه های آموزشی

فایل های قالب و نمونه راهنما جهت نگارش پروژه پایانی و کار آموزی رشته های مهندسی فناوری اطلاعات - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)

فایل های قالب و نمونه راهنما جهت نگارش پروژه پایانی و کار آموزی رشته های مهندسی فناوری اطلاعات - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص برقراری کلاسها طبق تقویم آموزشی د

قابل توجه اساتید و دانشجویان مرکز آموزش عالی الشتر با هر گونه غیبت قبل از تاریخ تعیین شده از طرف معاونت آموزشی دانشگاه لرستان (۱۴ دی ماه ۹۶)، مطابق با قوانین و مقررات آموزشی برخورد خواهد شد: - در مورد دانشجویان با غیبت بیش از حد مجاز (۳ جلسه)، دروس آنها حذف و در صورت عدم اتمام سرفصل دروس، درس به صورت ناتمام ثبت خواهد شد. - در مورد اساتید، حق الزحمه مطابق با تعداد جلسات حضور در کلاس پرداخت خواهد شد. در ضمن، بازدید از کلاس ها در هفته های پایانی توسط رییس مرکز انجام خواهد گرفت. ریاست مرکز آموزش عالی الشتر

ادامه مطلب