اخبار تصویری

اطلاعیه مهم در مورد ساعت تشکیل کلاسهای بعدازظهر مرکز

اطلاعیه مهم در مورد ساعت تشکیل کلاسهای بعدازظهر مرکز

اطلاعیه مهم در مورد ساعت تشکیل کلاسهای بعدازظهر مرکز با احترام و تبریک سال نو، به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان مرکز می رساند، که زمان برگزاری کلاس¬های بعد از ظهر در فصل بهار (ساعت ۱۴ تا ۱۶ و ساعت ۱۶ تا ۱۸ و ....) می باشد.

ادامه مطلب